icon cocreatie Kwaliteit bereik je samen

Co-creatie

Complexe uitdagingen vragen om cocreativiteit: samen de vraag in kaart brengen, samen innovatieve ideeën laten opborrelen en als team een lange-termijnoplossing neerzetten.

Het cocreatie-concept is al een aantal jaren in zwang binnen marketingafdelingen. Het gaat dan vaak om interactie met de consument om producten beter op de echte klantvraag af te stellen.

Bij Virtual Sciences gaan we verder dan dat. We denken niet alleen met u als klant mee door het leveren van ervaring en expertise, maar we houden ons ook samen bezig met het ontwikkelen van businessmodellen. En als we in het model geloven, zijn we zelfs bereid de kosten te delen.

 

co-creatie

 

Waarom doen we dit?

Klassieke IT projecten leiden vaak onder conflicterende belangen: de business wil snel een oplossing presenteren, de IT-afdeling wil de beste technologie en de leverancier wil zoveel mogelijk uren besteden.

We hebben door de jaren geleerd dat we met cocreatie als strategische insteek optimale betrokkenheid creëren tussen u als klant en ons als leverancier. De belangen zijn gedeelde belangen. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het welslagen van het project en we hebben allemaal baat bij een snelle en pragmatische oplevering. Dit leidt altijd tot het beste resultaat.


Hoe werkt dit?

Bij Virtual Sciences brengen we cocreatie naar een hoger plan. U heeft een goed idee voor een nieuwe online dienst. Maar de kosten zijn hoog en u schrikt terug van het risico van de investering. Bij Virtual Sciences denken we met u mee. Niet alleen in de vorm goede ideeën, maar ook met daadwerkelijke investeringen. Zo bouwen we samen aan uw product en dienst en zijn we samen verantwoordelijk voor het resultaat. En laat de IT maar aan ons over; onze delivery experts nemen u die zorg uit handen.