icon beheerBeheer & Support

Beheer & Support

De beheer- en support verplichtingen van Virtual Sciences zijn langlopend en divers. We beheren uiteenlopende - vooral maatwerk - infrastructuren binnen onze (co-located) hosting infrastructuur die zowel fysiek als gevirtualiseerd redundant is uitgevoerd. Daarnaast beheren we ook alle technisch applicatieve componenten van onze oplossingen die we voor onze klanten ontwikkelen.

Beheer en support voert als missie het creeëren en optimaliseren van waarde voor klanten door het bieden van services die utility en warranty waarborgen:

  • Utility: services zijn in overeenstemming met het doel van klanten (fit-for-purpose);
  • Warranty: garantie of zekerheid dat de services voldoen aan de afgesproken eisen (fit-for-use).

beheer en support


Hosting & IT Services

Hosting Services is verantwoordelijk voor de inrichting en configuratie van de server (fysiek, virtueel), server software, networking, security voor klantoplossingen en de gehele hostinginfrastructuur van Virtual Sciences.

Onze dienstverlening en producten variëren van complete maatwerk IBM software en hardware inrichtingen tot aan gevirtualiseerde low end en Open Source oplossingen (Java, Python, Django).

hosting

Voor ons datacentrum maakt Virtual Sciences Support gebruik van de faciliteiten van XS4ALL, waar wij de beschikking hebben over meerdere afgesloten serverruimtes. De inzet van benodigde hardware en software is gericht op de oplossing van onze klanten, die kan bestaan uit fysieke serverinrichting en beheer maar ook gevirtualiseerde oplossingen in onze cloudservices.

Hosting Services is o.a verantwoordelijk voor de volgende services:

  • Datacenter Services: Private & shared rackspace, facilities, remote hands;
  • Network Connectivity & DNS Services: IP management, routering, switching, DNS beheer, monitoring;
  • Security & Performance Services: Firewalling, failover & loadbalancing;
  • Back-up, Recovery & Reboot Services: Disk-based backup & recovery, remote reboot;
  • Besturingssysteem & Utility Services: Installatie en beheer van Linux-gebaseerde servers en hardware management tools;
  • Application Server & Database Services: Activatie en beheer van applicatie- en databasesoftware;
  • Monitoring & Alerting: Monitoring van websites, URL’s, applicaties, OS, Storage, SMS, Alerting (realtime inzicht)

Application Management

Naast onze infrastructurele oplossingen verzorgt Virtual Sciences ook het technisch applicatiebeheer van de applicaties die we voor onze klanten ontwikkelen.

Virtual Sciences heeft expertise op het gebied van IBM WebSphere en van Open Source producten en technologieën.

app management

Het beheerteam van Virtual Sciences werkt nauw samen met de ontwikkelteams die de projecten verzorgen. Het beheer wordt hiermee zo vroeg mogelijk betrokken bij de ontwikkeling. Ook in het geval van incidenten vindt deze samenwerking nauwgezet plaats. De beheeractiviteiten kunnen op basis van SLA-wensen ook 24x7 worden ingericht.

Virtual Sciences is voor klanten verantwoordelijk voor correctief en planmatig onderhoud van de meest uiteenlopende toepassingen. Deze diensten worden geleverd volgens vooraf afgesproken service levels (SLA). Virtual Sciences beschikt daarvoor over een on-line systeem, waar klanten problemen kunnen melden die aan de hand van onze beheerprocessen worden afgewikkeld. Alle ontwikkelaars van Virtual Sciences zijn op dit systeem aangesloten en delen zo hun kennis en ervaring. Dat stelt ons in staat om snel en effectief problemen op te lossen.


Support-Desk & Service Management

Virtual Sciences heeft een beschikbare Support Desk die alle binnenkomende calls afhandelt. Calls worden via e-mail, telefoon of ons online supportsysteem aangemeld en verwerkt.

desk service

Onze Service Managers dragen zorg voor de afhandeling binnen gestelde Service Level Agreements ( SLA’s). Voor elk beheercontract stelt Virtual Sciences SLA’s op. De SLA’s van Virtual Sciences bevatten de contractuele- en juridische afspraken, Service Level Agreements en Service Windows en een Dossier van (Financiële) Afspraken en Procedures (DAP). Het DAP en de beheerprestaties worden tijdens de beheerperiode periodiek geëvalueerd.

Support Desk gegevens:

Support telefoonnummer: 030-711 55 00

Support e-mail: support@virtualsciences.nl


Veilige Verbindingen

security

Cyberaanvallen en datalekken zijn aan de orde van de dag. De bestaande beveiliging voldoet niet meer, maar uw applicaties, data en infrastructuur waterdicht afsluiten blijkt een utopie te zijn.

Wat kunt u dan wel doen om uw bedrijfskritische data te beschermen, persoonsgegevens te beveiligen en te voldoen aan de nieuwe standaarden binnen uw bedrijfstak? De experts van Virtual Sciences adviseren u graag over de mogelijkheden en kunnen u een aantal oplossingen bieden om beter grip te krijgen op uw IT-security-vraagstukken.

Firewall Protectie

U wilt uw website beschermen tegen aanvallen van buitenaf, maar u heeft ook veel XML verkeer vanuit externe applicaties, bijvoorbeeld in uw B2B communicatie.

De IBM Datapower gateway appliance beveiligt uw webservices, data en applicaties met een schaalbare en automatische service. Daarnaast is de Datapower appliance ook geschikt om data-transformatie en-integratie binnen de organisatie te realiseren. Wij bieden u een totaaloplossing die zowel de appliance als de implementatie en het beheer omvat.

Identity Management

Veel security incidenten zijn het resultaat van het feit dat (ex-)medewerkers, partners en klanten toegang hebben tot uw systemen. Het organiseren van de juiste toegang  tot de juiste systemen voor de juiste personen is waar het in Identity Management om draait. Dit is zowel een organisatorische als een technologische uitdaging waar de specialisten van Virtual Sciences u graag bij begeleiden. Wij maken onder andere gebruik van het Tivoli (Security) Identity Management Portfolio.

Access Management

Hoe meer informatie en diensten u via het web aanbiedt, hoe belangrijker het wordt om de toegang tot die diensten goed te beveiligen. U bent dat niet alleen aan uzelf maar juist ook aan uw klanten verplicht, omdat u de data van uw klanten beheert. IBM Tivoli (Security) Access Management producten bieden authenticatie, autorisatie en policy-oplossingen.