icon projectenProjectontwikkeling op topniveau

Projectontwikkeling

Naast advieswerk voert Virtual Sciences ook volledige bouw- en implementatieprojecten uit. Door onze jarenlange expertise aan te wenden zijn we in staat om projecten van begin tot einde binnen tijd en budget af te ronden.

Agile Aanpak

Onze aanpak voor het realiseren en coördineren van ontwikkelprojecten is gebaseerd op een AGILE / SCRUM projectaanpak.  De voornaamste uitgangspunten zijn:
  • Zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren;
  • Zoveel mogelijk klantbetrokkenheid en eigenaarschap;
  • Korte iteraties van ontwikkeling met een dagelijks geautomatiseerd proces van build, deploy en test;
  • Evaluaties en proces en kwaliteitsverbeteringen doorvoeren;

Dit alles zonder de technische architectuur uit het oog te verliezen.

agile 

Onze processen zijn gebaseerd op de Agile principes, waarmee we bedoelen dat we onze processen en die van de klant zoveel mogelijk op elkaar laten aansluiten.

Deze aanpak resulteert in oplossingen die binnen het beschikbare budget en doorlooptijd de juiste kwaliteit oplevert.


Project Portfolio

projectontwikkeling

Het is er ons alles aan gelegen om uw zakelijke doelstelling te realiseren. Daarin gaan we heel ver: we denken van begin tot einde mee en soms investeren we samen met u als klant in een goed idee, zodat we een wederzijds belang hebben om het project te laten slagen.

Typische voorbeelden van projecten die we doen liggen op het vlak van Business Integratie, Data Science en Web Science. Integratieprojecten zorgen ervoor dat de op één plaats opgeslagen data op andere plaatsen gebruikt kan worden. Web Science presenteert vrijgemaakte data in een browser, een tablet of een telefoon. Data Science interpreteert vrijgemaakte data en geeft extra inzichten. 

Het integreren van verschillende systemen is actueler dan ooit, nu uw klanten alle diensten en data, altijd en overal onder handbereik willen hebben. Om dit te realiseren moeten oude en nieuwe systemen naadloos met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast wilt u in uw zakelijke keten beter dan samenwerken om zo te kunnen concurreren in een moeilijke markt. Onze oplossingen zijn met name gebaseerd op IBM technologie en we helpen u graag deze slag snel te maken.

Binnen Virtual Sciences onderscheiden we vier vormen van Integratie:

  1. Ketenintegratie, communicatie tussen organisaties onderling
  2. Procesintegratie, processtappen worden met elkaar verbonden door een process server
  3. Enterprise integratie, een enterprise service bus verbindt diverse applicatie met elkaar. 
  4. Connectivity, het direct verbinden van twee applicaties met elkaar

Data Science

Ons motto is Waarde Verbindt. Wij zijn er van overtuigd dat de processen in uw bedrijf waardevolle data genereren die opgeslagen wordt op slecht bereikbare plaatsen. Data die niet kan stromen tussen afdelingen, data die alleen zichtbaar is door een bepaalde applicatie te gebruiken of ongestructureerde data die niet door IT systemen begrepen kan worden, is data die waarde heeft maar het niet geeft aan het bedrijf. Deze data verdient het om te mogen stromen en waarde toe te voegen aan het bedrijf.

Data-integratie is het proces waarbij data uit verschillende bronnen wordt samengevoegd en verrijkt tot een enkele bron om gebruikers een uniform inzicht te verschaffen. Lees verder...


Web Science

Online media bieden allerlei mogelijkheden om uw product, business of identiteit te versterken; denk hierbij niet alleen aan uw primaire website, maar ook aan actiesites, een intranet en/of een extranet. Virtual Sciences kan u hierbij helpen.

Door de komst van de smartphone en later de tablet is er een stormachtigeontwikkeling op gang gekomen op het vlak van mobiele applicaties. Ook Virtual Sciences maakt deel uit van deze ontwikkeling, maar wel met een bijzondere "twist". Lees verder...