icon productenProducten & Diensten

Brightspot - Filter as a Service

Virtual Sciences biedt schadeverzekeraars inzicht in de prestaties van haar herstellers. Door het gebruik van statistische analyse krijgt u inzicht in hoe calculaties zich verhouden tot de door Brightspot berekende verwachting aan de hand van alle dossiers die binnen uw keten zijn aangeboden. U kunt uw prestaties van herstellers onderling vergelijken en om uw eigen bedrijfsvoering continu te verbeteren.

Brightspot logo

Een oplossing voor meerdere toepassingen

Ons Brightspot product bestaat uit vier modules die per schadetype geoptimaliseerd worden naar een specifieke schadeverzekering:

 1. Statistische analyse
  Wijken calculaties van herstellers af van andere calculaties ?
 2. Technische beoordeling
  Worden de juiste materialen gebruikt, klopt de reparatie beschrijving met de opgegeven schade ?
 3. SLA check
  Worden de afgesproken tarieven in rekening gebracht?
 4. Dashboard
  Toon de resultaten van de genoemde modules in een overzichtelijk en geïntegreerd overzicht.

Casus in de autoschademarkt

Deze casus illustreert hoe Brightspot functioneert in de autoschadeherstelketen. 

Statistische beoordeling

Het statistisch filter beoordeelt iedere schadecalculatie op basis van schadespecifieke kenmerken. Het geeft aan of de hersteller relatief ‘duur’ of juist ‘goedkoop’ calculeert met arbeidsloon, onderdelen en spuitkosten. Hiermee bewaakt u dat u de juiste bedragen bij u in rekening worden gebracht.

Technische beoordeling

De calculatie wordt ook gecontroleerd op een groot aantal technische en logische aspecten. Bijvoorbeeld:

 • Onlogische combinaties van onderdelen en bewerkingen.
 • Een aangrijppuntanalyse: vervangen onderdelen in combinatie met het aangrijppunt.

SLA-check

De calculatie wordt gecontroleerd op afspraken die u met de hersteller heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: gehanteerde tarieven arbeidsloon en verleende korting op onderdelen binnen de calculatie. Indien gewenst krijgt de hersteller hiervan een terugkoppeling. 

Dashboard

Met het dashboard krijgt u inzicht in de prestaties van herstellers in de loop van de tijd. Welk merk wordt veel hersteld? Waarom is bij een specifieke hersteller de post onderdelen hoog, wellicht omdat er veel wordt hersteld aan een specifiek merk?