icon over onsOnderscheiden door kennis en kunde

Continuous QA

Softwarekwaliteit is gedefinieerd in ISO9126 en de opvolgende standaard ISO25010. ISO 25010 maakt onderscheid tussen de kwaliteit van het product en de kwaliteit van de bruikbaarheid van het product. Efficiency is een eigenschap die binnen beide gebieden voorkomt. Je kan namelijk heel efficiënt software produceren die volstrekt niet efficiënt is voor de eindgebruiker.

In de onderstaande figuur staat een overzicht van de kwaliteitsgroepen in de ISO25010 standaard. In totaal zijn er 31 kwaliteitscondities verdeeld over deze 11 groepen.

ISO25010

Een aantal kwaliteitscondities van met name productkwaliteit is continu te monitoren tijdens de bouw. Is de software die gebouwd wordt onderhoudbaar en overdraagbaar? Gaat de software efficiënt om met de hardware? Wij gebruiken hiervoor tools die geïntegreerd worden in de continuous build van de software


Dashboard tool voor software kwaliteitSonarqube is een code kwaliteitstool dat een dashboard toont met daarop scores op zeven gebieden; Architectuur en Design, Code duplicatie, Mogelijke Bugs, Complexiteit, hoeveelheid commentaar, code-richtlijnen en unit tests. Het is beschikbaar voor meer dan 20 programmeertalen bijvoorbeeld Java, PHP, Python.


Software support tool voor peer code reviewsFishEye laat alle wijzigingen in de code zien. Het is een dashboard op je source code management systeem. Binnen Virtual Sciences wordt het ingezet om peer code reviews te doen op elkaars code.


Andere oplossingen in de markt:

  • Findbugs (ook te integreren met sonarQube)
  • Checkstyle
  • PMD

Links naar ISO standaarden: