Integratie Integratie

Advies SOA & BPM

Maak uw organisatie klaar voor de toekomst. Virtual Sciences heeft uitgebreide ervaring in het toepassen van Business Process Management (BPM) en het ontwikkelen van Service Oriented Architecturen (SOA).

SOA en BPM zijn niet alleen een technische oplossingen. Het zijn strategiën die naast techniek ook bestaat uit business - en organisatorische componenten.

De ruime ervaring die wij hebben in het uitvoeren van integratietrajecten zorg ervoor dat wij van begin tot eind bijdragen aan uw integratieprojecten op zowel functioneel als technisch gebied. Wij zijn in staat om een integratievisie voor u ontwikkelen, een serviceorientatie-strategie of een serviceorientatie roadmap. Ook een review, of audit van de huidige oplossing inclusief suggesties voor verbetering of het ontwikkelen van end-to-end integratieoplossingen behoort tot onze expertise. 

Een mogelijke aanpak is onze EAI Quick Scan of een EAI Assessment, waarin we een aantal onderwerpen belichten:

  • Architectuur gebaseerd op design patterns
  • EAI Roadmap
  • Implementatie volgens templates
  • Voorbereidingen voor Managed Operations

Naast onze kennis en ervaring van EAI is onze focus gericht op BPM en SOA. Met behulp van de assesments en de roadmap krijgt u concreet inzicht hoe u op korte termijn voordelen kunt behalen uit een service georiënteerde architectuur.


Business Proces Management

BPM

Business Process Management (BPM) helpt organisaties effectiever en efficiënter te worden en voortdurend de kwaliteit te optimaliseren. De ICT is bij BPM de faciliterende factor. Door toepassing van Business Process Management software is het mogelijk om de processen te sturen, aan te passen en te monitoren op de prestatie-indicatoren. Tevens zijn de actuele prestaties van de processen te volgen in een dashboard.

Virtual Sciences is in staat om uw organisatie op een effectieve wijze gebruik te laten maken van BPM software. Dat begint bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en prestatie-indicatoren en eindigt bij de opzet en inrichting van de BPM software en het sturen van de bedrijfsprocessen.

In een BPM strategie wordt de organisatie geoptimaliseerd op de inzet van mensen met een goed gekozen proces en de IT geoptimaliseerd op de inzet van technologie door het gebruik van web services.

Het business proces is te configureren, te monitoren en te optimaliseren in de WebSphere Process Server. De Process Server weet welke taken door mensen en welke taken door gebruik van technologie afgehandeld kunnen worden. Met slim gekozen taakgrenzen kan een gedeelte van de werkvoorraad volledig geautomatiseerd afgehandeld worden (Straight Through Processing) zodat uw medewerkers hun aandacht kunnen richten op de complexere taken.

Met behulp van Web Services en IBM Integratie technologie kunt u bestaande en nieuwe IT verbinden met de Process Server en kunt u het snelle tempo van uw business bijbenen. 


Service Oriented Architecture (SOA)Service Oriented Architectures

Bij een SOA ligt de nadruk op het slim integreren van bedrijven, processen, applicatie en database. De kunst is met een zo klein mogelijk aantal services zoveel mogelijk communicatie tussen verschillende onderdelen te standaardiseren.

Een SOA implementeer je niet in een nacht. Een SOA is een bedrijfsbrede visie op integratie die gedragen en gebruikt wordt door zowel de business als IT. De twee belangrijkste implementatievariabelen bij een SOA zijn; 1. starten bij de business of bij IT en 2. Topdown of bottom up. De keuze voor de aanpak bepalen we samen en hangt samen met bestaande sturingsmechanismen en de sponsoren van het programma.

Een SOA programma bestaat typisch uit drie soorten projecten

  1. Innovatie projecten. 
  2. Standaardisatie projecten
  3. Capabilty projecten

Innovatie projecten

Het gaat hier om het leveren van nieuwe funtionaliteiten voor de bussiness, bijvoorbeeld door een webservice klantgegevens inzichtelijk maken in het salesprocess zodat cross selling mogelijk wordt.

Standaardisatie projecten

Hier gaat het om optimaliseren van het bestaande, bijvoorbeeld een product ingredienten lijst service en een allergeen service samenvoegen tot een generieke ingredienten service. Hiermee wordt de service beheersbaarder, want er is maar een waarheid en die hoeft bij aanpassingen maar op 1 plek aangepast te worden.

Capability projecten

De sturingsmechanismen voor een SOA moeten aangeleerd worden door de organisatie. Hoe regelen we het beheer van der service catalogus, wie is eigenaar van een service, wie betaalt voor de bouw en wie betaald voor gebruik, etc.


Verder naar Integration Bus