Integratie Integratie

Integration Bus

Dit product van IBM heeft misschien wel de meeste namen gehad van alle IBM producten. Hieronder staat een lijst van voorgangers en in eerdere releases opgenomen producten. Met de Integration Bus worden applicatielandschappen geïntegreerd. Hierbij valt te denken aan het laten samenwerken van het CRM pakket met het ERP pakket, maar ook communicatie tussen bedrijven onderling is een toepassingsgebied van de bus. De IBM Integration Bus is een stuk software waarmee een Enterprise Service Bus gerealiseerd kan worden

IBM Integration Bus

Een ESB is verantwoordelijk voor de routering van berichten. Indien nodig kan een ESB berichten transformeren van een formaat naar een ander formaat en kan de ESB protocol verandering realiseren. Een typisch voorbeeld is het omzetten van een binnenkomend attachment met orders in een email naar een reeks van webservice aanroepen op een ERP systeem.

Historie en Migratie

In het verleden stond dit product bekend als de 'broker' en veranderde frequent van naam: MQSI 2.0 (2001), WMQI 2.1 (2002), WBIMB 5.0 (2003), WMB 6.0 (2006). Vanaf 2006 zitten we al met WebSphere Message Broker (6.1 in 2008, 7.0 in 2009 en 8.0 in 2011). Daarna is het product samengevoegd met IBM Enterprise Servive Bus en bekend geworden onder de naam IBM Integration Bus. Versie 9 is in juni 2013 uitgebracht.

Veel van onze klanten zijn in het verleden ingestapt op deze bus, of zijn voorgangers. Door de jaren heen hebben wij veel expertise opgebouwd rondom migratie-trajecten voor deze software.  Virtual Sciences participeert in het IBM Integration Broker v10 beta programma.  Op deze wijze kunnen we in huidige migratietrajecten al rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen.


Verder naar DataPower