icon over onsOnderscheiden door kennis en kunde

Pentaho

Pentaho Data Integration (PDI) is een krachtige open-source ETL (Extract, Transform, Load) tool. Met PDI kunnen alle gangbare data bronnen eenvoudig ontsloten, getransformeerd en geconformeerd worden. PDI biedt een goed alternatief voor (dure) propriëtaire tools.

pentaho logo grootPDI onderscheidt zich onder andere van andere Open Source ETL tools door zijn metadata georienteerde architectuur waar andere tools vaak codegeneratoren zijn.

PDI heeft een zeer intuïtieve, grafische "drag & drop" interface waarmee snel processen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast heeft PDI een zogenaamde "Plugin Architectuur" die het mogelijk maakt om zelf plugins te ontwikkelen. PDI sluit naadloos aan op de Pentaho BI Suite (Pentaho Business Analytics) waarmee rapportages, analyses en dashboards voor eindgebruikers kunnen worden ontsloten.

Vanaf versie 4.3 valt PDI onder de Apache Open Source licentie en ondersteunt deze ook vele Hadoop en NoSQL databases (Cassandra, Hadoop HDFS, Hadoop MapReduce, Hadapt, HBase, Hive, HPCC Systems en MongoDB).

Pentaho Business Analytics

Het Open Source Pentaho Business Analytics platform is een complete webgebaseerde business intelligence suite en biedt onder meer:

  • toegang tot iedere vorm van data voor eindgebruikers
  • rapportages
  • dashboards
  • data integratie (PDI)
  • data analyse
  • data mining en predictive analytics