icon blogAltijd iets te leren

All about data

28-02-2014 door Ronald Streekstra & Rogier Wessel

Afgelopen maand was Virtual Sciences aanwezig op het All about Data congres in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

All about data

Het is de tweede keer dat dit tweejaarlijkse congres georganiseerd wordt. Er zijn ongeveer 300 gasten waarvan 100 uit het eigen UMCG en nog eens 100 uit andere ziekenhuizen. Er zijn acht sponsors waaronder IBM, Qlikview en SAS.

ICT in de Zorg

De opening wordt verzorgd door de dagvoorzitter Dr. Lies van Gennip. zij is directeur van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). Uit haar inleidende praatje blijkt al direct een aantal grote veranderingen in de zorg:

 1. Positie patiënt verandert echt: van leidend voorwerp naar CEO van zorgproces
 2. Zorglandschap verandert: 52% van de banen in de zorg verdwijnt, kennis wordt minder belangrijk, coachend ondersteunen meer
 3. Van data naar informatie: closed loop
 4. Farma/therapie verandert: van randomized clinical trial naar individual evidence (genoom, omgeving, leefstijl)
 5. Health = BIG BUSINESS (40% Sillicon Valley)
 6. Ethische vraagstukken over grens mens-machine

 

Bij punt 2 geldt dat er banen verdwijnen en die worden deels opgevangen door automatisering. Automatisering moet ook zorg dragen voor een verlichting in de registratie van allemaal metingen rondom de patiënt. Een ziekenhuis heeft meer dan 600 indicatoren waarover gerapporteerd moet worden aan controlerende instanties.

Voor punt 3 geldt dat de context rondom data erg belangrijk is. Een hartslag van 159 is hoog, maar is niet hoog als je net 12 minuten hebt hardgelopen. Metadata is ook erg belangrijk. Wie registreerde wat op welk tijdstip.

Virtual Sciences analyseert voor klanten als bijvoorbeeld het Vumc bestaande informatie stromen en geeft daarmee management sneller inzicht in wat er gebeurt op een afdeling, zodat werkstromen efficiënter georganiseerd worden.

 

Quantified Self

De leukste sessie van de dag ging wat ons betreft over Quantified Self een beweging die moderne technologieën probeert te integreren met het dagelijks leven. Met smartphones, wearables en allerlei slimme apparaten is het tegenwoordig mogelijk om iedere stap van de dag te meten, over tijd te analyseren en nieuwe inzichten over jezelf te krijgen. De wereld van de "Meetbare mens" is een heel nieuwe wereld waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, er is een heel actieve community, maar ook hardware leveranciers zijn in deze nieuwe markt erg actief aan het experimenteren.

De sessie werd gegeven door Martijn de Groot van het Quantified Self Instituut.Het instituut wordt ondersteund vanuit verschillende faculteiten die allen hun profijt kunnen doen met meer en betere meetinformatie van de mens:

 • Sports Sciences
 • Health Care and Nursing
 • Functional Nutrition & Health Care
 • New Business & Computer Science
 • New Business Development
 • Human Information Technology
 • Social Studies

De spreker gaat in op de ontwikkelingen die zich nu afspelen maar werpt ook een blik op de toekomst, en hoe Quantified Self in de toekomst kan doorvertalen naar betere zorg (data).

Een goed voorbeeld over de kracht van Quantified Self is een analyse die is gedaan naar astma in een grote Chinese stad. Uit het combineren van data van individuele gebruikers met astma bleek dat de incidentie van astma te relateren was aan bepaalde perioden in de week, voor bepaalde gebieden in de binnenstad. Verdere analyse liet zien dat op dat moment een schip vervelende stoffen oversloeg in de haven, en dat het verplaatsen van die overslag activiteiten de astma problemen verminderde. Onvoorziene relaties die door nieuw gebruik van data op geaggregeerd niveau heel nieuwe inzichten hebben gegeven!

De ontwikkelingen en verkenningen vanuit de beweging zijn dus extreem interessant voor de zorg, voor zowel gezonde als zieke mensen, door het verzamelen van heel grote en veel preciezere individuele datasets.

De verwachtingen zijn hoog, zeker nu heel basale kleine meetapparaten steeds draagbaarder, of zelfs geïntegreerd kunnen worden in ons dagelijks leven. Een mooie quote van Martijn willen we jullie niet onthouden: Quantified Self geeft je eerder inzicht in de aftakeling van je lijf. Daardoor begin je al eerder met maatregelen als gezondere voeding en meer bewegen. Dus blijf je langer fit. Quantified Self gaat er over zo fit mogelijk je kist in te duiken. En als we allemaal langer relatief fit blijven, geeft dat een enorme besparing in de gezondheidszorg.