icon blogAltijd iets te leren

API's become digital glue - slowly drifting, wave after wave

23-09-2014 door Ronald Streekstra

Wanneer heb jij voor het laatst een nummer opgezocht in het papieren telefoonboek? Voor mij moet dat meer dan 10 jaar geleden zijn. Het telefoonboek evolueert mee met de digitalisering van de maatschappij. Veel databronnen doorlopen het eenzelfde pad in hun verschillende verschijningsvormen. Typische transities zijn de gang van analoog naar digitaal en de gang van immaterieel naar materieel en terug.

API's become digital glue - slowly drifting, wave after wave

 

De eerste golf - Eigenaarschap van informatie van anderen

In de figuur hieronder is bovengenoemde evolutie uitgewerkt voor een paar items als een telefoonnummer, een verhaal, weerinformatie en een film. Het typische pad doorloopt steeds dezelfde stappen:

  1. Van in hoofden opgeslagen en analoog vastgelegd

  2. naar analoog in materie vastgelegd, analoog gaat daarna

  3. naar digitaal in materie vastgelegd en tenslotte van

  4. digitaal materieel (offline) naar immaterieel (online)

De eerste telefoonverbindingen werden door een operator tot stand gebracht. Operators kenden de telefoonnummers, de gebruikers vroegen om doorverbonden te worden. De operators werden vervangen door het telefoonboek dat eerst analoog op papier en later digitaal op CD verspreid werd. De materiele verschijningsvormen zullen verdwijnen nu telefoonnummers centraal gemanaged worden op telefoongids.nl. In de tweede helft van deze blog zullen we zien dat de ontwikkeling hier niet stopt. 

 

Het pad in de figuur loopt door de vier kwadranten (van linksboven, tegen de klok in)

  1. Analoog immaterieel, volksverhalen, bioscoop vertoning van het polygoon journaal. De afnemer heeft na afname wel iets geleerd of beleefd maar heeft niets fysieks gekregen.

  2. Analoog materieel, vaak wegwerp (krant, tijdschrift), soms bewaren (boekenkast, VHS), decentraal, ieder heeft zijn eigen kopie.

  3. Digitaal materieel, vaak bewaren, decentraal, je CD of DVD collectie.

  4. Digitaal immaterieel, altijd te vinden(webmagazine, video on demand), centraal. Van materieel eigendom naar recht op gebruik.

De ontwikkeling stopt hier echter niet. Er komt een nieuw speelveld. In dat speelveld gaan diensten, die in het rechtsboven kwadrant van de vorige figuur staan, de start vormen.

De tweede golf - eigenaarschap van je eigen informatie

In de eerste golf gingen we materiele items verzamelen waarin in essentie informatie of kennis van anderen op stond. Deze werden gedistribueerd door een centrale regiepartij. In de tweede golf nemen we eigenaarschap voor onze eigen gegevens en zoeken we plaatsen op waar we die informatie kunnen onderhouden of publiceren. Soms zijn dat de traditionele regiepartijen, vaker zijn het nieuwe netwerkgeoriënteerde bedrijven.

De belangrijkste dimensies in het nieuwe speelveld zijn:

  1. van afnemen (subscriptie) naar zelf produceren en publiceren en

  2. van enkelvoudige diensten naar gecombineerde diensten.

 

In het voorbeeld van de centraal gemanagede telefoongids, die zijn nummers betrekt van telefoonoperators, zullen we zien dat eindgebruikers in toenemende mate zelf hun nummers gaan publiceren. Of dat nog op telefoongids.nl is moet de toekomst uitwijzen. Het zou ook heel goed in een platform als LinkedIn of Facebook kunnen gebeuren. (Daarnaast is een telefoonnummer als concept misschien ook wel eindig en zal het vervangen worden door namen die gebruikt worden op platformen als Skype of Twitter)

Van subscriptie naar publicatie

Digitale immateriële diensten zijn traditioneel diensten die uitgaan van zenden. Doordat deze diensten eenvoudig toegankelijk zijn,  gaan een aantal afnemers of consumers over tot eigen productie, de zogenaamde prosumers. Prosumer platformen vind je nu al. Denk aan Youtube of een mogelijkheid om zelf een boek (Lulu, Smashword) uit te geven. Maar dit gaat veel verder. We gaan regenbuien voorspellen door autocomputers de GPS en de snelheid van de ruitenwisser te laten publiceren, net zoals Tom Tom de bewegingssnelheid van mobiele telefoons gebruikt on files te detecteren.

Van enkelvoudig naar gecombineerd

De eerste en nog kleine voorbeelden van het combineren van diensten tot een rijkere dienst, zie nu al door bijvoorbeeld weervoorspellingen op te nemen in de agenda of integratie van geocoding diensten in software zodat je gegevens kan plotten op een landkaart. Virtual Sciences bouwt al complexere integraties waarin platformen ontstaan waarin verzekeraars, verzekerden en schadeherstellers onderling communiceren voor het afhandelen van een schade.

Diensten in het enkelvoudige subscribe blok doen er goed aan te onderzoeken welke services zij kunnen aanbieden aan andere dienstsamenstellers. Een verzekeraar die voor het product overlijdensrisicoverzekering een reputatiecheck gebouwd heeft, kan deze check als een API (Application Programming Interface, bijvoorbeeld een web service) in de markt zetten en andere partijen deze tegen een vergoeding laten afnemen. Er zullen ook nieuwe partijen ontstaan die zelf een reputatiecheck bouwen en deze gaan verkopen aan banken en verzekeraars. Forrester noemt dat Api’s become digital glue (zie hiervoor een eerdere blog).  We maken betere diensten door een aantal API’s slim met elkaar te combineren

Diensten in de 2e golf.

In de volgende figuur vind je een aantal toekomstige doorontwikkelingen van de eerder geïntroduceerd voorbeelden:

 

 

Technische randvoorwaarden en implicaties

Voor het maken van die gecombineerde diensten is het nodig dat een rijkere web-service of portal  wordt gemaakt die twee of meer bestaande web-services met elkaar combineert. Dit slim combineren wordt vereenvoudigd doordat de industrie API’s sterk standaardiseert door toepassing van technieken als XML, SOAP en REST en door standaard domein gedreven berichtformaten als EDI, XBRL, AFD, Swift, AudaTex, en HL-7.

De trend wordt data eenmalig op te halen bij de bron (eenmalige registratie, meervoudig gebruik). Dat betekent dat bedrijven vaker data real-time zullen ophalen van buiten het bedrijf. We gaan minder vaak gebruik maken van maandelijkse batches om grote datasets met elkaar te synchroniseren want we de data real-time en met betere kwaliteit en actualiteit bij de bron halen.  Maar real-time koppelen vereist een hogere graad van beheersing over de gebruikte services. Populaire beheersmaatregelen zijn het implementeren van een Enterprise Service Bus of het inrichten van een SOA Center of excellence (welke services hebben we, gebruiken we, welke versie, welk bericht formaat, gestandaardiseerd bedrijfsuitwisselingsmodel).

B2B integratie maakt gebruik van backoffice systeem naar back office systeem integratie. Hiervoor worden tools als  ESB, Integration Broker en  B2B gateway ingezet. Op al deze punten worden verbindingen gemaakt op basis van API’s. Zij worden de Digital Glue waarmee bedrijven applicaties intern en onderling vastmaken.Deze blog is onderdeel van een serie blogs over vijf trends over business integratie. Meer lezen: