icon blogAltijd iets te leren

Bevrijd uw Data

27-06-2014 door Ronald Streekstra

Ons motto is Waarde Verbindt. Wij zijn er van overtuigd dat de processen in uw bedrijf waardevolle data genereren die opgeslagen wordt op slecht bereikbare plaatsen. Data die niet kan stromen tussen afdelingen, data die alleen zichtbaar is door een bepaalde applicatie te gebruiken of ongestructureerde data die niet door IT systemen begrepen kan worden, is data die waarde heeft maar het niet geeft aan het bedrijf. Deze data verdient het om te mogen stromen en waarde toe te voegen aan het bedrijf. Ons belangrijkste instrument daarvoor is data science. Data wordt ook wel de volgende natuurlijke bron genoemd. Data zien als olie in de grond die ontgonnen moet worden is een sterke metafoor. In deze metafoor speelt Virtual Sciences rollen als raffineur, distributeur en netbeheerder.

Bevrijd uw Data

In elk bedrijf werken iedere dag medewerkers met elkaar, met klanten en met leveranciers. Bij die samenwerking gaat het om twee belangrijke eenheden;

  1. Het proces wat we samen hebben afgesproken. Een factuur wordt bijvoorbeeld verstuurd voor of na de levering van het product of de dienst.

  2. De informatie die we nodig hebben om een proces om gang te brengen, te houden of af te ronden.


Van Proces naar Output sturing

De afgelopen jaren ligt de focus op het eerste punt. We zien dit in modetermen als Lean en Business Process Management. En hoewel nog lang niet alle bedrijven dit tot in de puntjes ingericht hebben, zijn de bedrijven die hun processen op orde hebben ondertussen begonnen met punt 2. Want als het proces bekend is, kan de focus verlegd worden van processturing naar outputsturing.

Bij output sturing ligt de focus veel meer op de kwaliteit van de informatie. De verschuiving van aandacht voor het proces naar informatie is ook zichtbaar in het capability maturity model (CMM). Na CMM level 3 (proces op orde) komt CMM level 4 (sturing op de inhoud en de kwaliteit van de informatie). Informatiegestuurd werken wordt de nieuwe manier om onderscheidend te blijven.

Data Science

Data Science is het vakgebied dat zich bezighoud met het op generieke wijze onttrekken van informatie uit brondata. Hierbij gaat het niet altijd, maar wel steeds vaker, over big data.

Door het toepassen van Data Science instrumenten wordt het eenvoudiger inzicht te krijgen in de kwaliteit van de processen in de organisatie. Toepassingsgebieden liggen op het gebied van procesoptimalisatie,  compliance  en fraude detectie.

Bedrijven zijn in toenemende mate gefocust op de metadata die gelieerd is aan hun primaire processen. Op het gebied van procesoptimalisatie zien we dat de trend verschuift van sturen op het verleden naar sturen op heden en toekomst. Het is niet langer genoeg om te weten hoeveel producten er deze maand verkocht zijn. Het is belangrijk te weten hoeveel producten er op dit moment in het verkoop proces zitten. En welke van die verkopen staat “on hold”, en waarom. Het meten van deze KPI’s geeft ook mogelijkheden om predictive analytics te doen. Hiermee krijgt het bedrijf niet alleen inzicht in de huidige verkopen maar ook in de verkopen van de toekomst en de factoren die daar invloed op uitoefenen. Zie hiervoor ook het stappenplan in onderstaande figuur:

 

Van achteraf naar real time en voorspellen

Omdat het belangrijk is om te weten waar bedrijfsprocessen stokken is het niet voldoende alleen te kijken naar statische data in een database. Er wordt op andere manieren gemeten. We laten data science instrumenten los op bijvoorbeeld de enterprise service bus, zodat we mee kunnen lezen op de real time executie.

Waar analyse vroeger rapportage was op statische data (SQL op een DWH) is analyse vandaag de dag meer een filter op events die door het bedrijf (ESB) gaan. Typische filterpatronen zijn selectie, combinatie of aggregatie. Visualisatie van Big Data geeft bedrijven de mogelijkheden eerder afwijkingen te constateren en bij te sturen door in een tool te kunnen doorklikken van een geconstateerde afwijking naar de oorzaak.

Denk hierbij aan een dashboard dat herkent dat 1 foute order per 6 uur geen groot probleem is, maar als er 6 van 6 orders in de afgelopen 10 minuten afgekeurd worden dat er potentieel een probleem is en vervolgens een medewerker gewaarschuwd wordt.

Met de data science solutions van Virtual Sciences kunt u ontdekken wat u altijd al wilde weten.