icon blogAltijd iets te leren

SOA-maturity

06-07-2012 door Robbert Jan van Meenen

In mei heb ik bij de organisatie waar ik nu ben ingezet een SOA-volwassenheidsmeting laten uitvoeren. We hebben hiervoor een vrij uitgebreide vragenlijst opgesteld, gebaseerd op het boek “SOA for Profit” van Sogeti en IBM.

SOA-maturity

Uiteindelijk hebben dertien sleutelfigurern de vragenlijsten ingevuld (met enig gesputter, omdat sommige vragen eigenlijk allen op gevoel kunnen worden beantwoord en dat vinden mensen kennelijk moeilijk).

Een informatie-architect uit mijn SOA-team heeft het voorbereidende werk gedaan en ik heb zelf nog gezorgd voor een zo soepel mogelijke verwerking en presentatie van de resultaten (met Excel natuurlijk!). Zie de figuur.

Er zijn in het maturitymodel 20 rubrieken onderkend met per rubriek een 3-4 niveaus: bijv. 1A t/m 1C of 2A t/m 2D, etc. Per niveau zijn er dan een aantal "checkpoint"-vragen die met ja/nee beantwoord moesten worden. "Misschien" of "weet niet" is er dus niet bij! Wel de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen, dat is wisselend gebeurd. De kleur in het schema geeft aan welk gedeelte van de beantwoorde vragen de desbetreffende niveaus bereikt: heldergroen= alles, lichtgroen = de helft, geel = een derde.

 

 

Bij een gekozen volwassenheidsniveau, bijv. 5, moet je op alle rubrieken de aangegeven niveaus bereiken, dus 1A + 1B voor rubriek 1, alleen 2A voor rubriek 2, etc. Omgekeerd kun je dus ook stellen dat het - om te komen op (bijv.) ambitieniveau 5 - niet zinvol is om te gaan werken aan bijvoorbeeld niveau 2C, etc. (dat zou niet in balans zijn).

Inmiddels is ook een eerste analyse met aanbevelingen opgesteld en besproken in mijn stuurgroep. Wat direct opvalt is dat de volwassenheidsniveaus voor techniek vrij goed scoren, maar er op het gebied van processen en personeel nog gaten zitten, namelijk bij rollen en verantwoordelijkheden, kwaliteitsmanagement en ook bewustzijn bij de business.

Deze scores betekenen dat de organisatie zich, hard uitgedrukt, volgens de respondenten op SOA-volwassenheidsniveau nul bevindt, dit hoewel men al een aantal jaren bezig is met SOA. Het geeft aan hoe veelomvattend de verandering naar een service oriented enterprise is. Het ambitieniveau voor SOA-volwassenheid moet daarom niet te hoog liggen. Vooralsnog is op grond van de eerste analyse de aanbeveling om als eerste ambitieniveau te streven naar stage 3, te realiseren in 2012. Het tweede ambitieniveau is stage 6, te realiseren in 2014. De komende tijd zal ik op basis van de analyse en het commentaar van de stuurgroep een stappenplan uitwerken om op stage 3 te komen.