icon blogAltijd iets te leren

Vijf business integratietrends die je niet mag missen

17-04-2014 door Ronald Streekstra

Het is bijna 14 jaar geleden dat The Open Group het whitepaper rondom Boundaryless Information Flow™(hierna BIF) publiceerde. Het idee dat informatie zonder al te veel strubbelingen vrij moet kunnen stromen in de organisatie en dat informatie uit te wisselen is met partners, leveranciers en klanten is niet nieuw.

Vijf business integratietrends die je niet mag missen

Maar in 2002 was de ontwikkeling van het IT vakgebied nog niet zodanig volwassen dat visie van  BIF gerealiseerd kon worden. In het stuk vind je twijfel of een techniek als web services succesvol zal worden en of portals ons kunnen helpen opgesloten data te bevrijden.

Door toepassing van BPM halen we proceskennis uit de applicatie. Ondertussen zijn er in de IT een aantal grote stappen gezet. De meeste bedrijven zijn er wel achter dat als je IT aanstuurt vanuit verschillende business afdelingen je IT silo’s creëert die hun eigen informatie juist opsluiten. In de afgelopen jaren zijn ontwikkelingen op het gebied van enterprise architectuur, informatie management en business process management (BPM) er voor verantwoordelijk geweest dat we geleidelijk onze blik op IT aan het veranderen zijn. En toch is de visie rondom BIF nog niet gerealiseerd. Dit komt mede omdat we als industrie eerst BPM en web services nodig gehad hebben om onze vette applicaties te ontleden:

Forrester Trends


Api’s becomes Digital Glue

 

Forrester draws a comparison between service-oriented architecture (SOA) and application platform interfaces (APIs). Like the former, the latter provides “open access to useful functionality through network-based services using technologies that are readily accessible from a broad range of programming environments.” The report sites Amazon.com product advertising API which represent business model innovation under this paradigm, while also highlighting the need for ever more sophisticated security given the exposure of data to a much broader set of individuals.

 

IT becomes an agile service broker (or fades away)

 

Forrester notes that “Today’s leading IT organizations are moving from aligned IT to empowered business technology practices.” Examples include:

 • Becoming technology service broker

 • Modifying the software development lifecycle , architecture, and solutions development to deliver mobile, cloud, and big data solutions more readily

 • Changing portfolio management to focus on products rather than projects as projects are more narrow in focus which leads to narrower value

 • Replacing the success metrics to gauge project management “from time, cost, and resources” to “value, capacity, and time-to-market metrics.

 

Text credits

 • Door toepassing van BPM halen we proceskennis uit de applicatie.
 • Door toepassing van bussen en brokers wordt integratielogica uit de applicaties gehaald.
 • Door een implementatie van een (setje van) web services te zien als een applicatie, bouwen we gemiddeld genomen applicaties met een kleinere scope.

Ik verwacht dat de komende jaren IT eindelijk waar gaat maken wat in haar naam opgesloten ligt, namelijk een sterkere focus op informatie. Een toegenomen focus op informatiesturing is een logische opvolging van de processturing in de vorige periode. Je ziet dit bijvoorbeeld ook in het capability maturity model. CMM. Na CMM level 3 (proces op orde) komt CMM level 4 (sturing op de inhoud en de kwaliteit van de informatie).

In 2002 waren er nogal wat beperkingen die ervoor zorgden dat de visie van BIF geen realiteit werd. Maar ik denk dat de sterren er een stuk beter voorstaan in 2014. De afgelopen maanden hebben we ons door diverse trendrapportages geworsteld van onder meer Forrester, Gartner en IDC. Op basis van deze trendlijsten en de gesprekken met onze klanten en partners zijn we gekomen tot de, volgens ons, vijf grootste business integratie trends:

 1. Api’s becomes Digital Glue 
  Application Program Interfaces (API’s) bepalen in toenemende mate hoe we binnen het bedrijf en over bedrijven heen connecties maken. Api’s worden sterk gestandaardiseerd door technieken als XML, SOAP en REST en door standaard domein gedreven berichtformaten als EDI, XBRL, AFD, Swift, AudaTex, en HL-7. Hiermee kunnen bedrijven interne web services extern gaan vermarkten.
 2. Cloud Integration
  Data wordt steeds meer beschikbaar in de Cloud. Cloud Service Brokering zorgt ervoor dat databronnen of services over gecombineerde databronnen eenvoudig te integreren zijn in de services die een bedrijf nodig heeft om zijn diensten te leveren. Toepassen van Cloud vraagt op een grotere schaal om oplossingen waar bedrijven nu intern nog mee worstelen. Voorbeelden hiervan zijn Single Sign On en Data Standaardisatie.
 3. Data Science
  Data Science is het vakgebied dat zich bezighoudt met het op generieke wijze onttrekken van informatie uit brondata. Hierbij gaat het niet altijd, maar wel steeds vaker, over big data. Ontwikkelingen als Big Data Visualisation, Complex Event Processing en Predictive Analytics helpen bedrijven beter om te gaan met de toegenomen data groei. De trend in KPI monitoring verschuift van sturen op het verleden naar sturen op heden en toekomst. Data Science ontwikkelingen maken het voor bedrijven eenvoudiger om inzicht te krijgen in compliance en fraude vraagstukken.
 4. IT Becomes an Agile Service Broker or fades away
  IT afdelingen worden gedwongen sneller te reageren op veranderingen in het bedrijf. De IT afdeling zal hiervoor zijn software ontwikkel-, zijn beheer- en zijn architectuur processen moeten herinrichten. IT moet hierbij gebruik maken van modulaire systemen, iteratieve ontwikkel en beheer processen en tooling. De trends Web Oriented Application, Omnichannel Portals en DevOps geven aan welke kant het opgaat.
 5. Security
  Trends als Cloud, Bring Your Own Device en Het Nieuwe Werken veranderen en bepalen onze kijk op de veiligheid van onze data. Snowden heeft laten zien dat privacy een schaars goed is op het internet. De patriot act geeft Amerikaanse overheid veel rechten bij Amerikaanse bedrijven. Metadata rondom data wordt steeds belangrijker. Wie wist wat wanneer en wie heeft wat veranderd.

Terwijl ik het rapport rond BIF nog eens lees, zie ik dat veel van de technische beperkingen zijn weggenomen door de huidige staat van ontwikkeling van het IT vakgebied. Web services zijn geen onzekere factor meer en portal oplossingen ontsluiten al informatie. De enige beperking voor BIF, is onze ambitie om het te realiseren. In de komende tijd zal ik elke van deze trends in een eigen blog behandelen.

Wil je verder met het idee van Boundaryless Information Flow, kom dan eens kijken op The Open Group Summit in Amsterdam. Het thema is heel toepasselijk: Enabling Boundaryless Information Flow™.