icon blogAltijd iets te leren

Zorg &ict

25-04-2014 door Rogier Wessel

In de Jaarbeurs Utrecht wordt iedere twee jaar de Zorg & ICT beurs georganiseerd.  Een bijeenkomst voor zorg-professionals om in contact te komen met ICT dienstverleners en leveranciers en om te zien waar de nieuwste ontwikkelingen in dit vakgebied naartoe gaan.

Zorg &ict

Zorg & ICT is een meerdaagse beurs waar veel bezoekers op afkomen. Behalve stands van leveranciers worden er op de beurs ook seminars georganiseerd, sommige door leveranciers, andere door zorg-professionals. Heel erg in het oog springend was een presentatie over de voorspellende waarde van ongestructureerde data in twee use-cases gegeven door Dirk Van Hyfte van InterSystems.

Het ontsluiten van ongestructureerde medische data

Dirk Van Hyfte is Senior Advisor for Biomedical Informatics en is mede oprichter van het Belgische bedrijf iKnow. Dit bedrijf heeft als doel ongestructureerde data toegankelijk te maken en is overgenomen door een Amerikaanse fabrikant van een object georiënteerde database engine (InterSystems). In de zorg is 80% tot 95% van alle data opgeslagen in de vorm van ongestructureerde data, en in tegenstelling tot gestructureerde data is deze informatie niet altijd volledig geclassificeerd. Voorbeeld hiervan zijn verschillende vormen van medische beelden, maar ook notities over een patiënt.

Dirk vertelt dat knowledge discovery, of het indexeren van informatie ten behoeve van kennisverwerving, traditioneel vanuit een top-down benadering werd gedaan. Hij legt in zijn presentatie een nieuwe benadering van InterSystems uit. Door top-down en bottom-up indexering te gebruiken in combinatie met een linguïstische analyse kunnen zij een veel betere analyse op ongestructureerde data doen dan voorheen mogelijk was.

Metformine analyse

Onderzoek laat zien dat kankerpatiënten die behandeld worden met metformine een significant betere uitkomst hebben op hun behandeling als patiënten die niet behandeld worden met deze stof. Maastro clinic, een zelfstandig Radiotherapeutisch centrum in Maastricht, wilde voor zijn patiëntengroep retrospectief datzelfde onderzoek doen maar kon uit zijn gestructureerde data maar in enkele gevallen metformine gebruik relateren aan een behandelde patiënt. Door ook de ongestructureerde data te includeren en vervolgens te analyseren werd een veel grotere patiëntengroep gevonden binnen de data die al voorhanden was.

Parnassia: geestelijke gezondheid

Een analyse van ongestructureerde data in de geestelijke gezondheid (parnassia) laat zien dat er indicatoren bestaan die kunnen voorspellen of een patiënt in eenzame opsluiting terecht komt of niet. Die indicatoren komen zelfs zo vroeg op in de data dat artsen nu de mogelijkheid hebben om hierop te acteren.

Hiermee kunnen ze dus voorkomen dat patiënten in een psychose terecht komen en veel ingrijpender en kostbaarder zorg nodig hebben. Hier snijdt het mes aan twee kanten: de zorgverlener heeft minder kosten en de  patiënt heeft veel minder ingrijpende zorg nodig.

Al met al een heel leerzame presentatie over een werkveld waar nog heel veel kansen liggen om meer data te ontsluiten om zo de kwaliteit van behandeling en onderzoek te verhogen.