Virtual Sciences LogoMet integratietechnologie data bevrijden

Business Integratie

Het integreren van verschillende systemen is actueler dan ooit, nu uw klanten alle diensten en data, altijd en overal onder handbereik willen hebben.

Om dit te realiseren moeten oude en nieuwe systemen naadloos met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast wilt u in uw zakelijke keten beter dan samenwerken om zo te kunnen concurreren in een moeilijke markt. Onze oplossingen zijn met name gebaseerd op IBM technologie en we helpen u graag deze slag snel te maken.

Binnen Virtual Sciences onderscheiden we vier vormen van Integratie, zoals toegelicht in de onderstaande figuur

  1. Ketenintegratie, communicatie tussen organisaties onderling, onder water wordt vaak gekoppeld met een van de andere vormen van integratie
  2. Procesintegratie, processtappen worden met elkaar verbonden door een process server (BPM). Processtappen worden geautomatiseerd door ze te koppelen aan applicaties.
  3. Enterprise integratie, een enterprise service bus verbindt diverse applicatie met elkaar. Een ESB is vooral een beheersinstrument in een complexer landschap
  4. Connectivity, het direct verbinden van twee applicaties met elkaar of het verbinden van een applicatie met een database

Diverse vormen van integratie

 


Ketenintegratie

ketenintegratie

In veel bedrijfstakken is de keten van concept naar klant lang en complex. De investeringskosten voor verbeterde samenwerking tussen de partners zijn vaak hoog. 

Virtual Sciences heeft de afgelopen jaren een aantal diensten ontwikkeld voor de auto- en ruitschadeherstel, verzekerings- en zorgmarkt. We zetten hiervoor verschillende expertises in, zoals onze kennis van data-analyse en business integratie. Samen met u bouwen we een oplossing die waarde toevoegt aan uw keten. Als u die vervolgens als dienst uit onze cloud afneemt combineert u de voordelen van de cloud met de voordelen van een maatwerk-oplossing.

Ketenintegratie in de auto- en ruitschadeherstelmarkt

In de autoschadeherstelmarkt is Virtual Sciences al sinds 2005 actief met een schade expertisefilter die als dienst door een groot aantal verzekeraars wordt gebruikt. In de keten is dit een essentieel onderdeel om de schadelast te beheersen. Schades worden steeds meer gestuurd naar schadeherstelbedrijven die het best presteren op kwaliteit en kosten. Fysieke expertise is steeds minder vaak nodig. Sinds 2011 biedt Virtual Sciences ook een ruitschade expertise filter. Beide filters zijn ook integraal onderdeel van het eXchange platform.

Om zich beter te kunnen profileren en te kunnen concurreren gaan schadeherstellers zich steeds vaker verenigen in steeds grotere schadeherstelketens. Om beter inzicht te kunnen krijgen in hun individuele en collectieve prestaties per opdrachtgever stelt Virtual Sciences de dienst 4SURE beschikbaar.

Ketenintegratie in de verzekeringsmarkt
Ook in de verzekeringsmarkt is veel winst te behalen door het combineren en vergelijken van data, zowel voor de verzekeraars zelf als voor de consument. Ook bij deze oplossingen combineren wij onze expertise in business integratie met de kennis van businessintelligence

Ketenintegratie voor de zorgverzekeraars

Verzekeraars hebben behoefte aan een verregaande vorm van geautomatiseerde controle op offertes en facturen om zo in staat te zijn marktconform te blijven leveren. Dezelfde technologie die we gebruiken voor het optimaliseren van de schadeketen kunnen we ook inzetten voor de zorgmarkt. Hierdoor kunnen er snel kosten worden bespaard en aan efficiëntie worden gewonnen.

Ketenintegratie voor brancheorganisaties

Veel brancheorganisaties worstelen met de vraag hoe ze waarde kunnen toevoegen voor hun leden. In veel gevallen heeft de brancheorganisatie veel waardevolle informatie over de hele keten die een bedrijf op zichzelf niet heeft. Met deze informatie kan door middel van big data analyse inzicht worden gegeven in KPI’s, trends en risico’s. Dit kan de partner weer gebruiken om het interne proces te optimaliseren en zo waarde toe te voegen aan het eigen product.

 


Proces Integratie (Business Process Management)BPM

Business Process Management (BPM) helpt organisaties effectiever en efficiënter te worden en voortdurend de kwaliteit te optimaliseren. De ICT is bij BPM de faciliterende factor. Door toepassing van Business Process Management software is het mogelijk om de processen te sturen, aan te passen en te monitoren op de prestatie-indicatoren. Tevens zijn de actuele prestaties van de processen te volgen in een dashboard.

Virtual Sciences is in staat om uw organisatie op een effectieve wijze gebruik te laten maken van BPM software. Dat begint bij het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en prestatie-indicatoren en eindigt bij de opzet en inrichting van de BPM software en het sturen van de bedrijfsprocessen.

Verder lezen...


 

Enterprise Integratiebusiness integratie

Enterprise Integration heeft als doel het optimaliseren van het applicatielandschap. Deze optimalisatie vindt plaats door proces- en applicatieintegratie in combinatie met standaardisatieprocessen toe te passen. Enterprise Integration is niet alleen een technische oplossing. Het is een strategie die naast techniek ook bestaat uit business - en organisatorische componenten.

Verder lezen...


Connectivity

connectivity

Connectivity begint met point-to-point integratie tussen applicaties en/of back-end systemen. Dit kan op verschillende manieren tot stand komen. MQSeries is een messaging-methode die meer dan 80 verschillende platformen kan verbinden en altijd een gegarandeerde aankomst levert.

Als er in een organisatie veel systemen en applicaties zijn, worden de point-to-point connecties vaak steeds moeilijker te beheren. Dan biedt brokertechnologie vaak uitkomst. Een broker goed implementeren en onderhouden vereist zowel technisch-specialistische kennis van brokertechnologie maar ook brede kennis van systemen en processen.

Sinds jaar en dag is Virtual Sciences het aanspreekpunt van vele klanten die hun bestaande connectivity infrastructuur willen vernieuwen, uitbreiden en/of door Virtual Sciences laten beheren Daarnaast adviseren onze experts graag over de voordelen van nieuwe add-ons als MQFTE en MQAMS.

Verder lezen...