icon over onsOnderscheiden door kennis en kunde

Continuous Build

Als een software wijziging door een programmeur is uitgewerkt in code en lokaal getest is, wordt de code verzonden naar het versiebeheersysteem. Continuous Build tools pakken deze wijziging op en controleren of de wijziging voldoet aan de projectnormen voor code richtlijnen en kwaliteitsaspecten.

Daarna maken ze uit alle relevante bronbestanden een projectversie van de te bouwen applicatie.  Dit is vergelijkbaar met een .exe bestand op Windows. In de Java wereld is dit vaak een WAR- of een EAR bestand. Dit bestand of onderdelen hiervan moeten getest worden door er bijvoorbeeld unit tests op af te vuren. Ant en Maven kunnen deze tests geautomatiseerd uitvoeren .

Komt de applicatie niet door de build dan faalt de build en krijgen de verantwoordelijke programmeurs een seintje. Geautomatiseerd testen en kwaliteitscontrole wordt verder uitgewerkt onder Continuous Test en Continuous QA.


 

Software Build automatiseringApache Ant is in gebruik voor oudere projecten. Ant maakt gebruik van een build file waarin taken staan beschreven die moeten worden uitgevoerd om een doel te bereiken. Taken kunnen afhankelijk zijn van andere doelen. Ant zoekt op basis van onderlingen afhankelijkheden uit welke taken in welke volgorde moeten worden uitgevoerd om een doel te bereiken

  


Software build automatiseringApache Maven is op dit moment de eerste keus in de DevOps omgeving van Virtual Sciences. Het is de opvolger van Ant en adresseert een van de nadelen van Ant, namelijk dat de build files best omvangrijk kunnen worden. Maven gebruikt standaard instellingen en je noteert alleen de afwijkingen (Convention over Configuration). Bij het gebruik van Maven wordt de buildfile beschreven in een Project Object Model, een zogenaamd POM bestand. Maven kan ook automatische afhankelijkheden van andere libraries managen door deze zelfstandig te downloaden via het internet of uit een bedrijfsrepository.

 

 


 

Ander oplossingen in de markt:

  • Gradle